Úvod

Vozový park

Nabízíme levnou autobusovou dopravu na firemní večírky, školní výlety, zájezdy, svozy.

Jsme přizpůsobení pro přepravu jízdních kol, lyží, lodí.

Jezdíme kdykoliv a kamkoliv s kvalitními a příjemnými řidiči.

Těšíme se na společné šťastně ujeté kilometry.

Zajímavosti

Co je to autobusová doprava?

Autobusová doprava je doprava osob, mezinárodní autobusová doprava i vnitrostátní autobusová doprava, uskutečňovaná autobusy. Podle pravidelnosti se dělí na pravidelnou autobusovou dopravu (linkovou) a příležitostnou autobusovou dopravu (zájezdovou), podle místa uskutečnění se dělí na městskou autobusovou dopravu, meziměstskou autobusovou dopravu a dálkovou autobusovou dopravu. My zajišťujeme příležitostnou (zájezdovou) autobusovou dopravu a to městskou, meziměstskou a dálkovou.

Autobus

Autobus je vozidlo určené na přepravu většího počtu osob po silnici. Je poháněn většinou spalovacím dieselovým motorem a je základním kamenem moderní hromadné dopravy osob, tedy od 50. let minulého století.

První autobus na světěPrvní autobus se spalovacím motorem představila společnost Mercedes-Benz na konci 19. století, avšak tehdy byl velmi nespolehlivým vozidlem, navíc pro velmi omezený počet cestujících. Za dvacet let se však již technologie zdokonalila natolik, že bylo možno používat autobusy v moderním slova smyslu. Okolo roku 1930 již uvezly až 50 lidí a byly poháněné různě - na svítiplyn, na naftu, na dřevoplyn atp. Hlavní rozvoj autobusové dopravy však nastal až krátce po 2. světové válce, když byla rozšířena infrastruktura pro automobilovou dopravu (zlevnil benzin, bylo více silnic apod.) V posledních padesáti letech autobusy převládly v MHD a doplnily tak tramvaje na linkách nevyžadující vysoké přepravní kapacity. Na rozdíl od nich jsou totiž manévrovatelnější, levnější, jednodušší a jsou velmi nízké náklady na jejich zavádění, takže si veřejnou dopravu autobusy mohou dovolit i některá menší města.

 
close
detail